Yayın Künyesi: Derleme Makale, ÖZTÜRK EMINE (2017). Beynelmilel Içtimaiyat Kongresi ve Intibalarım. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 244-269., Doi: DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.339138

(Yayın No: 3608488) 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/511435 

Scroll to top