Bu araştırmada, “İslam ve Hristiyan İlahilerinde Hz. İsa Figürü”, sadece sosyal hayata yansımakla kalmayan ve her dinde bir diğer dinden daha farklı olan ahiretle ilgili yani eskatolojik inançların aynı zamanda o inancın ortaya çıktığı toplumun şiir ve edebiyat ürünlerine nasıl yansıdığını anlatmaya çalışacağız. Araştırmada yöntem olarak dokümantasyon ve tasvir metodunu kullanacağız.

Tam Metin: http://isamveri.org/pdfdrg/D04080/2015_4/2015_4_OZTURKE_CELEPH.pdf

Scroll to top