Bu çalışıma, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet tanımlamalarını ele almaktadır. Bu tanımlamalara paralel olarak erkek ve kadın kimliklerinin nasıl gösterildiklerini, söz konusu kitaplarda erkek ve kadınlara ilişkin yer alan farklı sosyal statü tasvirlerini, bu kitaplarda toplumsal cinsiyet önyargılarının yer alır.. almadığını incelemektedir. Yine aynı ders kitaplarındaki yeni yetişen nesle örnek teşkil edecek kadın ve erkeğe ilişkin anlatıların kategorileştirmesini yapmak ve son olarak da hem biçimsel hem de içeriksel olarak söz konusu kitapların toplumsal cinsiyet açsısından incelemesini yapmak bu çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.

 

Tam Metin: http://isamveri.org/pdfdrg/D01239/2009_20/2009_20_OZTURKE.pdf

Scroll to top